Smart City IoT Lab előadássorozat

Az előadásokon a hallgatók megtanulhatják, hogyan lehet egy szenzor és mikrovezérlő segítségével
mérési feladatokat megvalósítani, majd a mérési adatokat internetkapcsolaton keresztül egy
felhőszolgáltató rendszerében tárolni, feldolgozni, majd a kiértékelt információt grafikonon
megjeleníteni.

Az öt előadás nem váltja ki a BSc képzés beágyazott rendszerekhez kapcsolódó kurzusait, de az
előadók segítséget adnak ahhoz, hogy az olcsón beszerezhető ESP32 mikrovezérlőre alapozva a
hallgatók saját mérést állítsanak össze és a mérési eredményeket valamilye rendszer szabályozásában
felhasználják. A szakkollégiumi előadások során elsajátított ismereteket a hallgatók jól
hasznosíthatják projektmunkájukban, TDK és szakdolgozat készítése során.

Az öt előadás nyilván nem ad lehetőséget minden részlet megbeszélésére. A célunk az, hogy a
hallgatókkal együtt, önkéntes fejlesztői közösséget hozzunk létre, amellyel egy országos
szenzorhálózatot tudunk kiépíteni, tehát már nem csak egyetlen településről, hanem az ország
különböző pontjáról gyűjtünk majd környezeti adatokat, amelyeket Smart City alkalmazások
fejlesztésénél, vagy a klímaváltozás kiváltotta hatások elemzésében hasznosíthatunk.

Az előadások időpontja

DátumTémaElőadó
2021. 10. 13Bevezetés. A kurzus céljának bemutatása.
Smart City IoT rendszerek áttekintése.
Balázs László
2021. 10. 20ESP32 alapok. Analóg és digitális jelek feldolgozása mikrovezérlővel.Sándor Tamás
2021. 10. 27Szenzorok működése. Akusztikus, hőmérséklet, páratartalom, megvilágítás,
levegőtisztaság szenzorok
Balázs László
2021. 11. 03WiFi kapcsolat az ESP32 és az Oring IIoT között. MQTT.
NodeRed. Adatok tárolása a felhőben.
Sándor Tamás
2021. 11. 10A mérési adatok feldolgozása. A statisztikus kiértékelés alapjai.
Méréses ellenőrző kártyák alkalmazásai.
Balázs László

Az előadások 18 órakor kezdőnek, a Smart City IoT Lab MS Teams csoportban.
A csoporthoz a n787h83 kóddal lehet csatlakozni.