Fiatal Vállalkozók Kollégiuma nyáriegyetem

Ezúton hívjuk meg Önöket a BKIK és az MKIK keretei között életre hívott Fiatal Vállalkozók
Kollégiumának közös nyári egyetemére, amit 2021. szeptember 3-5. között tartunk
Budapesten. A nyári egyetem célja, hogy segítse a fiatalok pályakezdését, esetleg vállalkozás
indítását, megismertesse őket a legjobb hazai és nemzetközi gyakorlatokkal. A felsőoktatás
megújulása jegyében nagy hangsúlyt helyezünk a kétoldalú kommunikációra, célunk továbbá,
hogy az egyetemisták véleménye, álláspontja megjelenjen a kamarai döntéshozatali
folyamatban.
Ennek érdekében több kerekasztal-beszélgetést szervezünk, ahol mód lesz arra, hogy kisebb
körben beszélgetés folyjon vezető vállalkozókkal, állami vezetőkkel és kamarai
tisztségviselőkkel. A nyári egyetem kiindulópontja az MKIK Fiatal Vállalkozók Kollégiuma
fiatalok vállalkozásfejlesztési programjának, ezért az itt szerzett tapasztalatok fontos szerepet
tölthetnek be a később kiírandó pályázatban is. Az Önök véleménye emiatt is fontos lehet az
MKIK FVK számára.